Pinoy Lyrics

Baliw By COLN, Cong (of Cong TV) (Lyrics)

by | Posted on: September 28th, 2018 | No Comments |

Here is the “Baliw” lyrics composed by COLN band and sung by Cong (Cong TV).

Lilipad ako
Kasama ng mga siraulo
Ano bang nakikita mo
Uod, agila, trapo o ginto

Ano na
Ano ba

‘Wag kang papigil
‘Wag kang magduda Diyos ang iyong kalasag
Patnubay nasa iyo na ang gawa
Tanawin ang liwanag sa dulo
Ng landas na tinatahak mo

Sino ba kayo
Anong ginagawa nyo rito
Ano bang hinahanap mo
Sisa wala Crispin, Basilio

Ano na
Ano ba

‘Wag kang papigil
‘Wag kang magduda Diyos ang iyong kalasag
Patnubay nasa iyo na ang gawa
Tanawin ang liwanag sa dulo
Ng landas na tinatahak mo

Ano na
Ano ba

‘Wag kang papigil
‘Wag kang magduda Diyos ang iyong kalasag
Patnubay nasa iyo na ang gawa
Tanawin ang liwanag sa dulo
Ng landas na tinatahak mo

Notes: Cong is one of the most popular Filipino Youtubers. His channel Cong TV is now having 1.7 million youtube followers (at the time of this writing).

Leave a Reply